top of page
AdobeStock_81873311.jpeg

  ASIAKASLÄHTÖISTÄ  
  AMMATTITAITOISTA  
  RAKENTAMISTA  

Arrow Down
SERVICES

 PALVELUT 

Korjausrakentaminen

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, onko kiinteistön materiaaleissa haitallisia aineita. Samalla tehdyssä tutkimuksessa pystytään selvittämään, onko materiaalit terveydelle haitallisia. Ammattitaitoisella asbestikartoituksella varmistetaan rakenteiden turvallinen purku.
 
Projektinjohtopalvelut

Lähtökohtana on tilaajan etujen huolehtiminen hankkeen etenemisen, kustannusten ja aikataulun osalta.

Suunnittelun ohjaus

Suunnittelun ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti suunnittelukokouksien järjestämisellä. Suunnittelun toteuttaminen sovitaan aina tilaajan kanssa sovitulla palaverilla.

Rakennuttaminen

Avoimella ja ratkaisukeskeisellä toimintatavalla viemme hanketta eteenpäin. Projektin läpiviemisiksi pyrimme löytämään projektin kannalta parhaat ratkaisut.

Työmaavalvonta

Valvojana toimin aina rakennuttajan tai käyttäjän ammattitaitoisena asiatuntijana. Tavoitteeni on olla huolellinen ja avoin. Toimintatapani on saanut kiitosta aikaisimpien asiakkaideni keskuudessa.

Turvallisuuskordinaattorin tehtävät

Turvallisten toteutusratkaisujen varmistaminen lähtee jo suunnitteluvaiheessa. Yleensä turvallisuuskordinaattorin tehtävät ovat osana rakennuttamis ja valvonta tehtäviä.
 
Korjaussuunnittelu

Teen korjaussuunnittelua taloyhtiön ja kotitalouksien tarpeiden mukaisesti. Erityisesti vaurioiden korjaamisen suunnittelua olen tehnyt asiakkaiden vaatimassa laajuudessa.

Uudisrakentaminen

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät

Olen suorittanut kosteudenhallinkoordinaattorin koulutuksen. Koulutuksen jälkeen olen toiminut muutamassa hankkeessa kosteuden hallintakoordinaattorina. Pystyn toimittamaan rakentamiselle vaadittavan kosteudenhallintasuunnitelman ja samalla pystyn toimimaan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävissä. Työn aikainen kosteudenhallinta on osana koordinaattorin työtä.


Pientalojen lupa ja rakennesuunnitelmien tekeminen

Teen Lahden alueella asiakkaiden tarpeiden vaatimaa suunnittelua lupakuvista aina rakennesuunnitelmiin asti. Lähtökohtana on tehdä asiakkaille käytännöllisiä ja selkeitä ratkaisuja. Suunnitelmien teon lisäksi voin toimia rakennusluvassa vaadittavissa tehtävissä pääsuunnittelijana ja vastaavan työnjohtajana. Kyseiset tehtävät ovat yleensä rakennusprojektin tärkeimmät pilarit onnistuneen rakennushankkeen läpiviemiseksi.

ABOUT
Image by Tierra Mallorca

 YRITYS 

Rakennustoimisto Grönman on erikoistunut rakennuttamiseen, työmaavalvontaan ja rakennusalan asiantuntijapalveluihin. Tuomaksen huippu-urheilijataustan ansiosta työskentely on tavoitteellista ja pyrkimyksenä on aina paras mahdollinen lopputulos. Palvelumme laadun takeena on aikaisempi kokemus, säännöllinen kouluttautuminen ja laaja yhteistyöverkosto.

CONTACT
PROJECTS

 YHTEYDENOTTO 

Ota yhteyttä

Kiitos viestistäsi!

Rakennustoimisto
Grönman Oy

tuomas_www_edited_edited.jpg

Tuomas Grönman

PL 1, 15561 NASTOLA

Sähköposti: tuomas.gronman@rakennustg.fi

Puhelin: 050 320 0567

Y-tunnus: 3305056-5

bottom of page